MỞ TÀI KHOẢN ONLINE

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên   Quốc tịch Việt Nam
Ngày sinh
Giới tính   
CMND/Hộ chiếu   Ngày cấp
Nơi cấp
Địa chỉ thường trú  
Địa chỉ liên lạc  
Email   Xác nhận email
Di động  
Điện thoại (Số điện thoại sử dụng để nhận thông tin kết quả giao dịch, thông báo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex...)
Khách hàng giới thiệu

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 1

Chủ tài khoản Số tài khoản
Ngân hàng
Chi nhánh

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 2

Chủ tài khoản Số tài khoản
Ngân hàng
Chi nhánh

Your account number will be randomly selected. In order to choose account number as your desire.
Thời gian làm việc: 8h30-17h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Hệ thống sẽ tự động tạo tài khoản của quý khách sau các bước dưới đây và có định dạng (083CXXXXXX).
Chi nhánh mở tài khoản (*) Đơn vị giao dịch (*)